spørsmål og svar
Bør jeg søke hjelp?

Ring oss hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker eller snakker nedsettende om deg.

Det er ikke alltid så enkelt å se og forstå situasjonen når du er midt i den, og det er mange som bruker tid på å erkjenne for seg selv at man blir eller har blitt utsatt for vold. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Selv om du er usikker på om det er vold du opplever eller har opplevd, kan du ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen. At det er lenge siden du opplevde vold, må ikke hindre deg fra å oppsøke hjelp hvis det fortsatt plager deg. Å snakke om det kan hjelpe deg til å sette ord på tanker og følelser om hendelsen.

Husk at det er aldri din skyld. Likevel er skyldfølelse en vanlig reaksjon på vold.

Hva skjer når jeg ringer?

Når du ringer til oss får du snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg.
Vi lytter og gir deg støtte. Samtalen blir mellom oss.

Dersom du ønsker det, kan vi gi deg råd om veien videre og informere om hvilke hjelpetilbud som finnes der du bor.

Når kan jeg ringe?

Du kan ringe oss når du vil. Hjelpelinjen er døgnåpen, og du kan være anonym.

Ring oss hvis du er usikker på om det er vold eller overgrep du opplever eller har opplevd.

Ring hvis du blir slått eller opplever trusler om vold.

Ring hvis du blir eller har blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Du kan også ringe oss hvis du kjenner noen som blir utsatt for vold.

Hvordan påvirkes barn av å leve med vold?

Det er like alvorlig for barn å være vitne til vold som som å være utsatt for vold. Ta kontakt med Hjelpelinjen 116 006 dersom du blir utsatt for vold og har hjemmeboende barn.

Er psykisk vold like skadelig som fysisk vold?

Det finnes ingen fasit på hvilken type vold som gir hvilke reaksjoner, men for noen oppleves ettervirkningene av psykisk vold som verre enn etter fysisk vold. Psykisk vold leder ofte til at man flytter grensene for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Psykisk vold skader selvbildet. Å bli utsatt for psykisk vold gir en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist.

Andre vanlige reaksjoner kan være angst og frykt, skam, søvnforstyrrelser, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker, kroppslige plager og følelse av isolasjon og ensomhet.

 

Hvor mange blir utsatt for vold?

Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.

8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har vært utsatt for alvorlig vold fra partner (for eksempel blitt sparket, tatt kvelertak på, banket opp).

Like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold (for eksempel kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd).

Hvor kan jeg få hjelp?

Du kan ta kontakt med oss i Vold- og overgrepslinjen 116 006 dersom du ønsker  informasjon om ulike hjelpetilbud der du bor.

Du kan også ta direkte kontakt med ditt lokale krisesenter, overgrepsmottak eller senter mot seksuelle overgrep. Her finner du en oversikt over alle hjelpetilbud nær deg.

Kan jeg ringe hvis noen jeg kjenner blir utsatt for vold?

Ja, ring oss hvis du er bekymra for at noen du kjenner blir utsatt for vold. Vi kan informere deg om de ulike hjelpetiltakene som finnes. Vi kan også være en du kan snakke med om bekymringene dine.

Hvem svarer når jeg ringer?

Vi som svarer Vold og overgrepslinjen 116 006 jobber daglig med voldsproblematikk og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet, og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvor gammel må jeg være for å ringe?

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er for personer over 18 år. Er du under 18 år, kan du ringe disse ulike hjelpetelefonene.