spørsmål og svar

Jeg vet ikke om det er vold og overgrep jeg har opplevd

Det er ikke alltid like enkelt å se, og forstå en situasjon når du er midt i den, og det er mange som bruker tid på å erkjenne overfor seg selv at man blir eller har blitt utsatt for vold eller overgrep.

Vold kommer i mange former, og vold kan være like skadelig uansett hvilken form den kommer i. Du kan lese mer om ulike former for vold her.

Om du er usikker på om det er vold eller overgrep du opplever, eller har opplevd, kan du ta kontakt med VO-linjen. Også om det er lenge siden volden skjedde, og det fortsatt plager deg, oppfordrer vi deg til å oppsøke hjelp. Det kan være viktig og nyttig å få hjelp til å sette ord på tanker og følelser. Vi i VO-linjen forstår at det kan oppleves skummelt å ta kontakt, men vi håper likevel at du tør. Vårt mål er å hjelpe og bidra i din situasjon.

Hvem svarer når jeg ringer eller chatter med dere?

Hos VO-linjen er vi mange dyktige og engasjerte fagpersoner, som ønsker å hjelpe deg. Vi lytter til deg og dine utfordringer, og kan svare på spørsmål. Dersom du ønsker det kan vi gi deg råd og veiledning om veien videre, og informere om hvilke aktuelle hjelpetilbud som finnes der du bor.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet, og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Når kan jeg ta kontakt?

Telefonlinjen vår er døgnåpen. Du kan ringe når som helst. Du kan også chatte med oss. Chatten vår er åpen mandag til fredag mellom 09.00-20.00.

Er psykisk vold like skadelig som fysisk vold?

Det finnes ingen fasit på hvilken type vold som gir hvilke reaksjoner, men for noen oppleves ettervirkningene av psykisk vold som en større belastning enn etter fysisk vold. Psykisk vold leder ofte til at man flytter eller visker ut grenser for hva man tolererer, og det kan gjøre det utfordrende å beholde troen på seg selv og hva man fortjener i en relasjon.

Psykisk vold skader selvbildet. Å bli utsatt for psykisk vold kan gi en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist.

Andre vanlige reaksjoner kan være angst og frykt, skam, søvnforstyrrelser, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker, kroppslige plager og følelse av isolasjon og ensomhet.

 

Hvor mange blir utsatt for vold?

I Norge er det mellom 75 000 – 150 000 personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner hvert eneste år.

Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.

8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har vært utsatt for alvorlig vold fra partner (for eksempel spark, tatt kvelertak på eller banket opp).

Like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold (for eksempel klyp, kloring, lugging eller slag med flat hånd).

Hvor kan jeg få hjelp?

Du kan ta kontakt med oss i VO-linjen. Vi har en telefonlinje som er døgnåpen, på 116 006. Du kan også chatte med oss her inne på nettsiden alle hverdager kl. 09.00 – 20.00. Vi kan informere hjelpetilbudet der du bor.

Du kan også ta kontakt direkte med ditt lokale krisesenter. Du finner en oversikt over krisesentrene her. Det finnes også andre hjelpetilbud, som overgrepsmottak, senter mot seksuelle overgrep, familievernkontoret osv.

Kan jeg ringe fra utlandet?

VO-linjen er også tilgjengelig for deg som befinner deg i utlandet. Ta kontakt på +47 94135035. 

Kan jeg ringe hvis noen jeg kjenner blir utsatt for vold?

Du kan alltid ringe eller skrive til oss hvis du er bekymret for at noen du kjenner blir utsatt for vold – enten det er din nabo, venn, kollega eller familiemedlem. Vi kan informere deg om de ulike hjelpetilbud som finnes. Vi kan også være en du kan snakke med om bekymringene dine, fordi vi vet at rollen som pårørende kan være veldig krevende.

Hvor gammel må jeg være for å ringe?

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er for personer over 18 år. Er du under 18 år, kan du ringe disse ulike hjelpetelefonene.