spørsmål og svar

Jeg vet ikke om det er vold og overgrep jeg har opplevd

Det er ikke alltid så enkelt å se, og forstå situasjonen når du er midt i den, og det er mange som bruker tid på å erkjenne for seg selv at man blir eller har blitt utsatt for vold og overgrep.

Vold kommer i mange former, og vold er like skadelig uansett hvilken form den kommer i. Du kan lese mer om ulike former for vold her.

Om du er usikker på om det er vold og overgrep du opplever, eller har opplevd kan du ta kontakt med vold- og overgrepslinjen. At det er lenge siden du opplevde vold må ikke hindre deg å oppsøke hjelp hvis det fortsatt plager deg. Å snakke om det kan hjelpe deg å sette ord på tanker og følelser. Vi i VO-linjen forstår at det kan være skummelt å ta kontakt, men vi håper likevel du tør. Det eneste vi ønsker er å hjelpe deg.

Hvem svarer når jeg ringer eller chatter med dere?

Hos VO-linjen er vi mange dyktige og engasjerte fagpersoner, som ønsker å hjelpe deg. Vi lytter til deg og dine utfordringer, og hjelper deg med det du trenger. Dersom du ønsker det kan vi gi deg råd og veiledning om veien videre, og informere om hvilke hjelpetilbud som finnes der du bor.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet, og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Når kan jeg ta kontakt?

Telefonlinjen vår er døgnåpen. Du kan ringe når som helst. Du kan også chatte med oss. Chatten vår er åpen mandag til fredag mellom 09.00-20.00.

Er psykisk vold like skadelig som fysisk vold?

Det finnes ingen fasit på hvilken type vold som gir hvilke reaksjoner, men for noen oppleves ettervirkningene av psykisk vold som verre enn etter fysisk vold. Psykisk vold leder ofte til at man flytter grensene for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Psykisk vold skader selvbildet. Å bli utsatt for psykisk vold gir en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist.

Andre vanlige reaksjoner kan være angst og frykt, skam, søvnforstyrrelser, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker, kroppslige plager og følelse av isolasjon og ensomhet.

 

Hvor mange blir utsatt for vold?

I Norge er det mellom 75 000 – 150 000 personer som blir utsatt for vold hvert eneste år.

Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.

8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har vært utsatt for alvorlig vold fra partner (for eksempel blitt sparket, tatt kvelertak på, banket opp).

Like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold (for eksempel kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd).

Hvor kan jeg få hjelp?

Du kan ta kontakt med oss på vold- og overgrepslinjen. Vi har en telefonlinje som er døgnåpen, på 116 006. Du kan også chatte med oss her inne på nettsiden. Vi kan informere hjelpetilbudet der du bor.

Du kan også ta kontakt direkte med ditt lokale krisesenter. Du finner en oversikt over krisesentrene her. Her finner du en oversikt over andre hjelpetilbud, som for eksempel overgrepsmottak eller senter mot seksuelle overgrep.

Kan jeg ringe fra utlandet?

VO-linjen er også tilgjengelig for deg som befinner deg i utlandet. Ta kontakt på +47 94135035

Kan jeg ringe hvis noen jeg kjenner blir utsatt for vold?

Du kan alltid ringe eller skrive til oss hvis du er bekymret for at noen du kjenner blir utsatt for vold – enten det er din nabo, venn, kollega, familiemedlem eller noen helt andre. Vi kan informere deg om de ulike hjelpetiltakene som finnes. Vi kan også være en du kan snakke med om bekymringene dine.

Hvem svarer når jeg tar kontakt?

Vi som svarer Vold og overgrepslinjen 116 006 jobber daglig med voldsproblematikk og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet, og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hvor gammel må jeg være for å ringe?

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er for personer over 18 år. Er du under 18 år, kan du ringe disse ulike hjelpetelefonene.