spørsmål og svar

Jeg er usikker på om jeg opplever vold eller overgrep

Det kan være utfordrende å se volden, og forstå en situasjon når du er midt i den. Derfor bruker mange tid på å erkjenne overfor seg selv at man har blitt, eller blir utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner.

Om du er usikker på om det er vold eller overgrep du har opplevd, eller opplever, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med VO-linjen. For mange kan det være nyttig å snakke med noen, for å lufte tanker og sette ord på situasjonen. Også om det er lenge siden volden skjedde, og det fortsatt plager deg, oppfordrer vi deg til å oppsøke hjelp. Vi forstår at det kan oppleves skremmende å ta kontakt, men vi håper likevel at du tør. Vårt mål er å bidra til din situasjon og tilby hjelp.

Vold kommer til uttrykk på flere måter, og vold kan medføre både kortvarige og langvarige konsekvenser uansett voldsform. Du kan lese mer om ulike former for vold her.

 

Hvem svarer når jeg ringer eller chatter med dere?

Hos VO-linjen er vi mange dyktige og engasjerte fagpersoner, som ønsker å hjelpe deg. Vi lytter til deg og dine utfordringer, og kan svare på spørsmål. Dersom du ønsker det kan vi gi deg råd og veiledning om veien videre, og informere om hvilke aktuelle hjelpetilbud som finnes der du bor.

VO-linjen drives av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter og kompetansesenter for vold i nære relasjoner, og er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Når kan jeg ta kontakt?

Telefonlinjen vår 116 006 er døgnåpen. Du kan ringe når som helst. Du kan også chatte med oss mandag til fredag mellom kl. 09.00-20.00.

Er psykisk vold like skadelig som fysisk vold?

Det finnes ingen fasit på hvordan vold påvirker oss, eller hvilken type vold som gir hvilke reaksjoner eller konsekvenser. For noen oppleves ettervirkningene av psykisk vold som en større belastning enn etter fysisk voldelige episoder. Psykisk vold leder ofte til at den utsatte flytter eller visker ut grenser for hva man tolererer, og det kan gjøre det utfordrende å beholde troen på seg selv og hva man fortjener eller trenger i en relasjon.

Psykisk vold skader selvbildet, og kan gi forvridd virkelighetsoppfatning. Konsekvenser av psykisk vold kan være følelsen av å være redd, dum, mindreverdig, trist og skyldig.

Andre vanlige reaksjoner kan være angst og frykt, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsvansker, kroppslige plager og følelse av isolering og ensomhet. Dette er ingen uttømmende liste, og alle reaksjoner (og mangel på reaksjoner) er helt normalt.

 

Hvor mange blir utsatt for vold?

I Norge er det mellom 75 000 – 150 000 personer som blir utsatt for vold i nære relasjoner hvert eneste år.

Ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold i Norge.

8,2 prosent av kvinner og 1,9 prosent av menn har vært utsatt for alvorlig vold fra partner (for eksempel spark, tatt kvelertak på eller banket opp).

Like mange menn som kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold (for eksempel klyp, kloring, lugging eller slag med flat hånd).

Hvor kan jeg få hjelp?

Du kan ta kontakt med oss i VO-linjen, via vår døgnåpne telefonlinje på 116 006. Du kan også chatte med oss her inne på nettsiden alle hverdager kl. 09.00 – 20.00. Vi kan informere om lokale og nasjonale hjelpetilbud.

Du kan også ta kontakt direkte med ditt lokale krisesenter. Du finner en oversikt over krisesentrene her. Det finnes også andre hjelpetilbud, som overgrepsmottak, senter mot seksuelle overgrep, familievernkontoret osv.

Kan jeg ringe fra utlandet?

VO-linjen er også tilgjengelig for deg som befinner deg i utlandet. Ta kontakt på +47 94135035. 

Kan jeg ringe hvis noen jeg kjenner blir utsatt for vold?

Du kan alltid ringe eller skrive til oss hvis du er bekymret for at noen du kjenner blir utsatt for vold – enten det er din nabo, venn, kollega eller familiemedlem. Vi kan informere deg om de ulike hjelpetilbud som finnes. Vi kan også være en du kan snakke med om bekymringene dine, fordi vi vet at rollen som pårørende kan være veldig krevende.

Hvor gammel må jeg være for å ringe?

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er for personer over 18 år. Er du under 18 år, kan du ringe disse ulike hjelpetelefonene.