"Alt er ikke Love"

Ifølge Likestillingssenteret KUN er skeive like voldsutsatt som andre, men oppsøker hjelpeapparatet i mindre grad. De av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan oppleve flere barrierer da det gjelder å søke hjelp når vi utsettes for vold i nære relasjoner. Noen har negative erfaringer med det offentlige hjelpeapparatet. Andre kjenner på minoritetsstress, som vil si at man hele tiden vurderer risiko ved andre mennesker, situasjoner eller steder. Man kan kjenne på frykten for å bli møtt med uvitenhet, stereotypier og fordommer. Les mer på www.kun.no.

Noen ganger kan kjønnsidentitet eller seksualitet bli brukt av voldsutøver for å kontrollere, svekke eller isolere voldsutsatte. Vold er alltid utøvers ansvar, men mange kan oppleve at vedkommende som utøver vold skylder på deg, og fremstiller deg som provoserende og vanskelig å leve med. Dette fortjener ingen!
Kjærlighet er for alle – uansett. Det er også VO-linjen.
Pride eller “homofil stolthet” er en feiring og kamp for skeiv kjærlighet og mangfold. Siden begynnelsen på 1980-tallet har Pride-feiringene satt sitt preg på norske byer og tettsteder, og bidratt til synliggjøring av LHBTIQ-personer i det norske samfunnet.  

“Alt er Love” er blitt et kjent og effektfullt slagord fra den populære NRK-serien SKAM, som heier på at kjærligheten vinner frem, uavhengig av seksualitet og kjønn. Alt er kjærlighet. Alt er lov.  

Til tross for at all kjærlighet er lov, er det likevel ikke alt som skjer i en kjærlighetsrelasjon som verken kan kalles kjærlighet eller som er lov. I løpet av livet vil dessverre flere av oss utsettes for vold fra en partner eller eks-partner.

I forbindelse med Pride-måneden har VO-linjen laget en egen versjon av SKAM-slagordet – nemlig “Alt er ikke Love”. Formålet er å bidra til bevisstgjøring og forhåpentligvis at enda flere oppsøker hjelp – for støtte, råd og veiledning.  

Blir du utsatt for vold i nære relasjoner, eller mistenker at noen du kjenner blir det? Vold- og overgrepslinjen er for alle, uavhengig av seksualitet, kjønn og kjærlighet. Ring 116 006 hele døgnet eller chat med oss på volinjen.no alle hverdager kl. 09.00 - 20.00.  
Alle fortjener et liv uten vold!