Każda osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie lub bliskiej relacji uzyska wsparcie dzwoniąc pod numer 116 006.
Osoby obsługujące Telefon Zaufania to fachowi i zaangażowani specjaliści, którzy chętnie udzielą Ci pomocy. Możesz zadzwonić w każdej chwili. Telefon czynny jest całodobowo każdego dnia.

Wysłuchamy twoich problemów, odpowiemy na pytania, udzielimy porad i wskazówek.

Telefon Zaufania oferuje również usługę online- rozmowy na czacie.
Zarówno rozmowy telefoniczne, jak i rozmowy na czacie są anonimowe i bezpłatne.
Nasz numer to: 116 006

Aby skorzystać z usługi online: wejdź na stronę volinjen.no i rozpocznij rozmowę na czacie.
Telefon zaufania (VO- linjen) oferuje rozmowy po norwesku lub angielsku. Jeśli nie znasz żadnego z tych języków, możesz zadzwonić do nas razem z osobą mówiącą po norwesku lub angielsku.

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z lokalnym Kryzysowym Centrum Pomocy Osobom Doświadczającym Przemocy.
Spis miejsc, w których możesz uzyskać pomoc znajdziesz tutaj:

Policja oraz inne instytucje związane z aparatem pomocy oferują również darmową możliwość skorzystania z usług tłumacza w razie takiej potrzeby.

Czym jest przemoc?

Przemoc fizyczna
Intencjonalne, związane z kontaktem fizycznym działania skierowane przeciwko ciału drugiej osoby. Działania te powodują ryzyko uszkodzenia lub faktyczne uszkodzenie ciała drugiej osoby. Przykładami mogą być: kopanie, bicie, szarpanie, potrząsanie, gryzienie, popychanie, duszenie oraz krępowanie (np. wiązanie drugiej osoby przez sprawcę/sprawczynię przemocy). Inną formą przemocy fizycznej może być: więzienie drugiej osoby oraz próby jej izolowania przez sprawcę/sprawczynię przemocy.
Przemoc psychiczna
o przemocy psychicznej można mówić, gdy sposób, w jaki zwraca się do drugiej osoby sprawca/sprawczyni przemocy oraz słowa jakich używa ma na celu zastraszenie, obrażenie, poniżenie tej osoby. Przemoc psychiczna może wyrażać się także w obojętności, ignorowaniu czy też nieustającym krytykowaniu drugiej osoby przez sprawcę/sprawczynię przemocy. Formą przemocy psychicznej może być również kontrolowanie działań drugiej osoby. Przykłady przemocy psychicznej słownej: groźby typu «zabiję cię!» lub poniżające i obraźliwe wypowiedzi typu «nie jesteś nic warta/warty» czy «jesteś tak brzydka/brzydki, że nikt cię nie pokocha».
Przemoc ukryta
o przemocy ukrytej można mówić wtedy, kiedy groźba wystąpienia kolejnego aktu przemocy «wisi w powietrzu». Przemoc ukryta charakteryzuje się tym, że osoba na nią narażona, odczuwa ciągły strach i obawia się kolejnego aktu przemocy, który może nastąpić w każdej chwili. Konsekwencją tego typu przemocy mogą być próby dostosowania lub zmieniania swojego zachowania przez osobę narażoną na przemoc, w taki sposób, żeby nie sprowokować kolejnego wybuchu agresji.
Przemoc materialna
To wszelkie agresywne formy zachowania skierowane na przedmioty lub ich użycie w celu zastraszenia, przerażenia lub skrzywdzenia drugiej osoby. Przemocą materialną jest na przykład kopanie w drzwi, uderzanie w stół, rozbijanie, rzucanie i niszczenie przedmiotów.
Przemoc seksualna
Wszelkie formy napaści na tle seksualnym oraz działania, których celem jest doprowadzenie do kontaktu seksualnego wbrew woli drugiej osoby lub bez wyraźnej zgody tej osoby. Przykładami przemocy seksualnej mogą być: Dotykanie bez zgody/naruszenie granic intymności osobistej (obmacywanie), zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych lub działań naśladujących stosunek. Gwałt, czyli odbycie stosunku seksualnego wbrew woli drugiej osoby, często zmuszenie drugiej osoby do odbycia stosunku przy użyciu siły, ale także zmuszenie do odbycia stosunku w niechciany przez drugą osobę sposób. Molestowanie seksualne. Kazirodztwo. Wykorzystywanie seksualne dzieci lub innych osób poniżej wieku zgody. Przemocą seksualną mogą być również zachowania, w których bezpośredni kontakt fizyczny z drugą osobą nie występuje, natomiast kierowane są do niej uwagi lub komentarze o charakterze seksualnym. Fotografowanie, filmowanie, podglądanie drugiej osoby w sytuacjach intymnych lub zmuszanie do obcowania z treściami pornograficznymi to także przykłady przemocy seksualnej.
Przemoc ekonomiczna
przejęcie kontroli nad pieniędzmi i innymi dobrami materialnymi drugiej osoby, a także uniemożliwienie drugiej osobie dostępu oraz możliwości kontrolowania własnych lub wspólnych środków finansowych. Przykładem może być podrobienie podpisu drugiej osoby w celu zaciągnięcia kredytu w jej imieniu.
Przemoc cyfrowa/ cyberprzemoc
Z taką przemocą mamy do czynienia w przypadku używania gróźb, nękania (stalking), śledzenia lub prób kontroli drugiej osoby za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu i mediów społecznościowych. Przemocą cyfrową może być również rozpowszechnianie zdjęć lub filmów bez uzyskania zgody osoby, która jest na nich widoczna. Ta kategoria przemocy obejmuje też napaść seksualną przy użyciu Internetu.
Byłaś/byłeś lub jesteś narażona/narażony na przemoc ze strony bliskich Ci osób?

Grożono ci przemocą?

Nie czujesz się bezpiecznie w domu?

Masz nieprzyjemne poczucie, że nie wszystko wygląda tak, jak powinno?
Nie jesteś sama/sam! Porozmawiaj z nami korzystając z Telefonu Zaufania lub skontaktuj się z nami przy użyciu czatu (VO – linjen)!

Przykłady innych instytucji, w których możesz uzyskać pomoc

Din Utvei - (Informator o możliwościach pomocy w sprawach gwałtu i przemocy w bliskich związkach)
www.dinutvei.no

Krisesentersekretariatet - Sekretariat Centrum Kryzysowego
www.krisesenter.com

ROSA – Pomoc dla ofiar handlu ludźmi
www.rosa-help.no