Vil du hjelpe oss med å bekjempe vold i nære relasjoner?

Vi sender ut gratis informasjonsmateriell til alle som ønsker å bidra med å spre ordet om VO-linjen, slik at flere får vite hvor de kan få hjelp.
Informasjonspakken består av et handlenett, plakater, brosjerer og klistremerker.