for hjelpeapparat og fagfolk

1 av 4 opplever vold, så sannsynlighet er høy for at du vil møte noen i ditt arbeid. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan vi møter mennesker som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

For å støtte den voldsutsatte er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om kjennetegn på vold, voldens dynamikk og konsekvenser.

Det er viktig at vi som fagpersoner tør å se og tør å spørre om vold og overgrep. Erfaringer viser at de fleste voldsutsatte skulle ønske at hjelpere og fagfolk stilte flere og mer direkte spørsmål om vold.

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen er døgnåpen, gratis og betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter, på oppdrag fra regjeringen. Alle som ringer og skriver inn, er helt anonyme.

Du som møter voldsutsatte i ditt arbeid er velkommen til å kontakte hjelpelinjen for støtte, råd og veiledning. Hjelp oss å spre informasjon om Vold- og overgrepslinjen. Du kan bestille informasjonsmateriell til din arbeidsplass. Send mail til denne e-postadressen.