for hjelpeapparat og fagfolk

Vi er mange som møter voldsutsatte i vårt arbeid, og det er viktig å være bevisst hvordan vi behandler personer som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

For å bedre situasjonen for den voldsutsatte og deres barn er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om kjennetegn på vold, voldens dynamikk og konsekvenser.

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen er døgnåpen, gratis og betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter, på oppdrag fra regjeringen. Alle som ringer inn kan være helt anonyme.

Det viktigste du gjør er å tørre å spørre om vold og overgrep. Erfaringer viser at de fleste voldsutsatte skulle ønske at hjelpere og fagfolk stilte flere og mer direkte spørsmål om vold.

Du som møter voldsutsatte i ditt arbeid er også velkommen til å ringe hjelpetelefonen for støtte, råd og veiledning. Hjelp oss å spre nummeret til Vold- og overgrepslinjen. Du kan bestille informasjonsmateriell om Vold- og overgrepslinjen til din arbeidsplass. Send mail til denne e-postadressen.