for hjelpeapparat og fagfolk

1 av 4 opplever vold, så sannsynlighet er høy for at du vil møte noen i ditt arbeid. Det er derfor viktig å være bevisst på hvordan vi som hjelpeapparat og fagfolk møter mennesker som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Vold og overgrep i nære relasjoner kan ramme hvem som helst, gjennom hele livsløpet. Det vi alle har til felles er at vi bruker tjenester som fastlegen, tannlegen, NAV. Vi er i kontakt med barnehager, skoler, vi bor på alders- og sykehjem. Her har vi som ansatte og fagpersoner en unik mulighet til å nå ut til de voldsutsatte – og tilby den støtten de trenger.

Du kan gjøre en forskjell!

For å støtte den voldsutsatte er det viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om kjennetegn på vold, voldens dynamikk og konsekvenser.

Det er viktig at vi som fagpersoner tør å se og tør å spørre om vold og overgrep. Erfaringer viser at de fleste voldsutsatte skulle ønske at hjelpere og fagfolk stiller flere og mer direkte spørsmål om vold.

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som utsettes for vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen er døgnåpen, gratis og betjenes av Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter, på oppdrag fra regjeringen. Alle som ringer og skriver inn, er helt anonyme. Du som møter voldsutsatte i ditt arbeid er velkommen til å kontakte hjelpelinjen for støtte, råd og veiledning.