Er du utsatt for trusler eller vold, og lever i frykt?

Da har du juridiske rettigheter som gir deg hjelp og beskyttelse. Her finner du informasjon om ulike beskyttelsestiltak.
Hva er et besøksforbud?
Du kan få beskyttelse ved at politiet ilegger et besøksforbud. Det betyr at voldsutøver ikke har lov til å oppholde seg på bestemte steder, eller på noen måte kan kontakte deg for eksempel via SMS eller sosiale medier.
Hva er formålet?
Besøksforbud er et forebyggende beskyttelsestiltak som har til hensikt å hindre at du blir utsatt for trusler eller vold. Det skal bidra til at du føler deg tryggere hvis du ønsker å anmelde vold eller trusler mot deg. Du trenger ikke anmelde den som truer eller utsette deg for vold. Det betyr at den som er ilagt besøksforbud mot deg ikke tenger å være dømt for vold eller trusler mot deg. Politiet bestemmer om det skal ilegges besøksforbud eller ikke. Deretter skal besøksforbudet prøves i retten.
Hva er voldsalarm?
Du kan få tildelt gratis voldsalarm fra politiet. Voldsalarmen ser ut som en mobiltelefon, og aktiveres ved å holde en knapp inne i tre sekunder. Når alarmen utløses får du direkte kontakt med politiet. Mobil voldsalarm er midlertidig og for å løse akutte problemer, men er ikke ment å være permanent.
Hvordan får du voldsalarm?
Det er ikke et krav om anmeldelse, men du eller noen på vegne av deg må søke om å få tildelt voldsalarm. Alarmen tildeles etter en vurdering av politiet, eventuelt i samråd med andre etater og institusjoner. Dette hjelper politiet deg med.
Hva er omvendt voldsalarm?
Kontaktforbud er et forbud fastsatt i dom, som på den måten skiller den seg fra besøksforbud. Kontaktforbud kan kombineres med elektronisk overvåkning av den domfelte, det som også kalles omvendt voldsalarm.

Den domfelte blir utstyrt med en elektronisk enhet, for eksempel en fotlenke, som utløser en alarm hos politiet straks vedkommende beveger seg inn i en forbudssone.
Formålet med ordningen er å bedre beskyttelsen for utsatte for vold i nære relasjoner og å flytte belastningen ved elektronisk kontroll fra den voldsutsatte til voldsutøveren.

Lovendring om omvendt voldsalarm

 

Fra og med 8. april 2024 kan politiet ilegge omvendt voldsalarm uten å gå via retten. Dette vil føre til at omvendt voldsalarm kan brukes i flere tilfeller og på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette vil styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold og trusler.

 

 

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. Vi har åpent døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Du kan være hjelp anonym.