Hvor går grensen for psykisk vold?

Vi mennesker søker ofte etter et fasitsvar eller en sjekkliste som kan gjøre det enklere for oss å navigere i situasjonen vi befinner oss i, og særlig når situasjonen oppleves som vanskelig, sår og vond. Lurer du på hvor grensen går for psykisk vold? Vold kommer i mange former og handlinger, og det kan være utfordrende å sette en klar grense for hva som er psykisk vold.

Om du er usikker på hvor grensen for psykisk vold går så kan det hjelpe å snakke med noen. På denne siden kan du lese mer om hva psykisk vold er, og husk at du alltid er velkommen til å ringe eller skrive til VO-linjen. 

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysisk i sin natur, eller måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel.

Psykisk vold

Den psykiske volden er ofte rettet mot deg som person og ditt selvbilde, med hensikt om å true, skade, kontrollere og/eller krenke deg. Volden kan utspille seg både direkte eller indirekte – gjennom trusler, kontroll, utagerende sjalusi, isolasjon, dominerende- og/eller ydmykende adferd.  

Psykisk vold foregår ofte når ingen andre er til stede, eller på en måte som gjør at ingen andre oppfatter det som skjer. Det gjør at volden kan være vanskelig å oppdage, både av en selv og av andre. 

Å bli utsatt for psykisk vold fra noen man står nær er vondt, og når vi har det vondt så ønsker vi ofte å isolere oss fra andre.  

Psykisk vold over tid fører ofte til at man flytter grensene for hva man aksepterer å bli utsatt for. Mange kan derfor oppleve at egen dømmekraft gradvis svekkes, og virkelighetsoppfattelsen forvrenges. Mange kan kjenne på en frykt for å ikke bli forstått.  

Snakk med noen!  

Er du usikker på om du blir utsatt for psykisk vold? Opplever du deg utrygg i ditt eget hjem? Vi i VO-linjen håper du lytter til følelsene dine, og tar de på alvor. Du kjenner situasjonen din aller best, men det betyr ikke at du må stå i de vanskelige følelsene alene. Noen ganger kan støtte fra nære venner eller hjelpeapparatet være viktig for å forstå situasjonen du står i. Det å sette ord på tanker og følelser til noen utenforstående kan oppleves som skummelt, men vi håper likevel du tør.  Hos VO-linjen er vi mange fagpersoner som ønsker å hjelpe deg. Du bestemmer selv hvor mye du vil dele. Du kan både ringe og skrive til oss, på 116 006 eller på volinjen.no.  

Ønsker du å lese mer om psykisk vold? Her kan du lese om hvilke varsellamper du kan være oppmerksom på. 

Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for deg som opplever vold og overgrep i nære relasjoner. Vi har åpent døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Du kan være hjelp anonym.