Hva er vold?

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som gir synlige merker som blåmerker, sår eller brudd. Men vold kommer til uttrykk på flere måter.
Vold kommer til uttrykk gjennom ulike former og handlinger. Nedenfor kan du lese om de vanligste formene for vold. Det kan likevel være at du opplever eller er vitne til noe som ikke er listet opp. Ulike former kan også gripe over i hverandre, og opptre samtidig i et voldelig forhold.
Fysisk vold
All vold som innebærer fysisk kontakt. Eksempelvis spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting og kvelertak. Samt handlinger som hindrer den utsattes handlingsfrihet, som isolasjon og innesperring.
Psykisk vold
Bruk av ord og stemme som truer, skader eller krenker andre. Å være likegyldig til, nedverdige og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Volden skaper gjerne et mønster av kontroll, nedsettende kommentarer og manipulasjon. Eksempelvis "du er ikke verdt noe" og "du er stygg, du får ikke til noe".
Seksuell vold
All seksuelt krenkende atferd, seksuelle handlinger og seksuell omgang, uten samtykke. Eksempelvis tvungen beføling, å bli presset til seksuelle handlinger, seksualisert tilsnakk og voldtekt. Også handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt, som fotografering, filming og deling av seksualisert innhold, regnes som seksuell vold.
Materiell vold
Enhver form for adferd som er rettet mot gjenstander, som skader, skremmer eller krenker en annen person. Materiell vold kan være å sparke inn en dør, slå i et bord, knuse en mobil eller rive i stykker noe. Ofte går det utover gjenstander som betyr noe spesielt for andre.
Økonomisk vold
Kontroll over andres økonomi, der noen nektes kontroll over egen eller felles økonomi. Eksempler på økonomisk vold kan være at noen forfalsker din underskrift for å ta opp lån i ditt navn, eller at du nektes å ha inntektsgivende arbeid.
Latent vold
Vold som “ligger i lufta”. Den latente volden kan forklares som frykten og den konstante redselen for neste voldshendelse, og når den skal inntreffe. Hverdagen for den voldsutsatte, preges ofte av forsøk på å finne gode strategier for å unngå voldshendelser. Det kan bety at den som utsettes for vold tilpasser og endrer sin atferd, for å ikke provosere voldsutøver.
Digital vold
En arena for å utøve vold, mer enn en egen form for vold. Digital vold omfatter mange de allerede nevnte formene for vold og overgrep. Det kan innebefatte trusler, trakassering, overvåking eller kontroll via mobil eller internett, ofte via sosiale medier. Det kan også være spredning av bilder eller video, uten at noen har samtykket til det.
Fortsettelsesvold
Fortsettelsesvold innebærer vold som fortsetter etter, og til tross for, et samlivsbrudd. Denne volden kan utøves på mange måter. Det kan for eksempel ses der den voldsutsatte må samarbeide med voldsutøver om foreldreskap, hvor kontakten gir voldsutøver mulighet for å fortsette å utøve vold og kontroll. Denne formen for vold har nylig fått oppmerksomhet i Norge, og kalles for post-separation-abuse på engelsk.
Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis.

VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-20.00