Hva er vold?

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som gir synlig merker som blåmerker, sår eller brudd. Men vold kan være mer enn det.
Vold kommer i mange former og handlinger. Nedenfor kan du lese om de vanligste formene for vold. Det kan likevel være du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp nedenfor. Ulike former for vold kan også gripe over i hverandre, og opptre samtidig i et voldelig forhold.
Fysisk vold
All vold som innebærer fysisk kontakt – spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting og kvelertak. Også innesperring og isolasjon er former for fysisk vold.
Psykisk vold
Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å være likegyldig til, nedverdige og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempler på psykisk vold kan være: “jeg skal drepe deg”, “du er ikke verdt noe”, “du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg”.
Materiell vold
Enhver form for adferd som er rettet mot gjenstander, som skader, skremmer eller krenker en annen person. Materiell vold kan være å sparke inn en dør, slå i et bord, knuse en mobil eller rive i stykker noe.
Seksuell vold
Alle former for seksuelle krenkelser som for eksempel handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer fysisk kontakt uten samtykke. Dette kan for eksempel være berøring, beføling, samleielignende handlinger, samleie eller voldtekt. Også handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi regnes som seksuell vold.
Økonomisk vold
Kontroll over andres økonomi der partneren nektes kontroll over egen eller felles økonomi. Eksempler på økonomisk vold kan være at noen forfalsker din underskrift for å ta opp lån i ditt navn.
Latent vold
Vold som “ligger i lufta”. Den latente volden kan forklares som frykten og den konstante redselen for neste voldshendelse, og når den skal inntreffe. Denne type vold kommer ofte til uttrykk ved at den voldsutsatte endrer og tilpasser sin adferd for å ikke provosere voldsutøver.
Digital vold
Med digital vold menes blant annet trusler, trakasseringer, overvåking eller kontroll via mobil eller internett, ofte via sosiale medier. Digital vold kan også være å spre et bilde eller video av noen uten at det er gitt samtykke. Digital vold omfatter også seksuelle overgrep over nett.
Du kan ringe når som helst, døgnet rundt. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis.

VO-linjen har også en chat. Her kan du skrive inn til oss helt anonymt og lydløst. Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-20.00