hva er vold

Det er vanlig å tenke på vold som handlinger som etterlater synlige merker, som blåmerker, sår eller brudd. Vold er mer enn det.

Vold er ulike handlinger som har til felles at de skader, smerter, skremmer eller krenker en annen person. Vold kan være fysiske handlinger som slag eller spark. Psykisk vold kan være trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser. Vold kan også være seksuell, som for eksempel voldtekt. Andre former for vold kan være handlinger som skremmer eller sårer; materiell vold er ødeleggelser som er skremmende å være vitne til, og økonomisk vold er når man blir hindret i å råde over egen økonomi.

Hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, kanskje får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg, så er det også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.

Hvis det er noen du er glad i eller har en relasjon til, og som du har hatt tillit til eller kunne forvente å ha tillit til, som utsetter deg for vold er det vold i nær relasjon. Hvis du lever i en slik relasjon nå, eller har levd i en slik relasjon, er det viktig at du oppsøker hjelp, slik at volden stoppes. Du er ikke alene.

Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt.
Helt gratis.