personvernerklæring for Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen)

VO-linjens personvernerklæring gjelder for bruk av denne nettsiden, chat- og telefontjenesten.
VO-linjen er en hjelpelinje for deg over 18 år. Er du under 18 år anbefaler vi deg å ta kontakt med en av hjelpelinjene oppført her.

Når du kontakter VO-linjen, er du helt anonym. Vi får ikke noen annen informasjon om deg enn den du selv velger å oppgi i samtalen.

Ansatte som besvarer chat og telefon har taushetsplikt, og er bundet av personvernreglene.

bruk av tjenestene

VO-linjen fraskriver seg ethvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og/eller internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

VO-linjen fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjepersons handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

behandlingsansvar

VO-linjen er ansvarlig for behandling av alle personopplysninger. Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen, kan du kontakte oss på post@krisesenter.com.

lagring, bruk og sletting av opplysninger

Internettrafikken i chatteprogrammet er kryptert og chattesamtalene lagres på en sikker og kryptert server. Alle chattesamtaler og IP-adresser slettes automatisk etter 72 timer. I tilfeller der VO-linjens avvergeplikt utløses gjennom straffeloven §196, vil imidlertid chattesamtale og IP-adresse først slettes etter at saken er avsluttet.

I noen få tilfeller vil VO-linjen ta ut samtalelogger fra chat som kan anvendes til opplæring. Dersom vi gjør dette blir samtaleloggen helt anonymisert før den lagres, og det vil kun være til intern bruk.

 

                                  anonymisert data til bruk i forskning fra 2024-2027

 

Disclosure er et forskningsprosjekt som utføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). VO-linjen er samarbeidspartner i dette prosjektet. I prosjektet skal NKVTS undersøke hva som hindrer eller legger til rette for at personer utsatt for vold eller overgrep forteller om sine opplevelser og søker hjelp. Du kan lese mer om forskningsprosjektet her 

Hva innebærer det for deg som tar kontakt med VO-linjen?
Din samtale kan bidra med verdifull informasjon til forskningsprosjektet Disclosure. Etter hver samtale på chat og telefon fyller ansatt i VO-linjen ut et registreringsskjema. Det registreres ingen identifiserbare personopplysninger om deg i dette skjemaet. Registreringsskjema brukes av NKVTS til forskningsprosjektet Disclosure.

Oppbevaring av anonymiserte chattelogger
I noen få tilfeller vil VO-linjen ta ut samtalelogger fra chat som kan anvendes til opplæring. Dersom vi gjør dette blir samtaleloggen helt anonymisert før den lagres, og det vil kun være til intern bruk. 

Videre vil et utvalg chattelogger, i en begrenset tidsperiode, brukes til forskningsprosjektet Disclosure. Ingen opplysninger som kan identifisere deg vil gis videre til NKVTS. Hensikten med analyse av chattelogger er å forske på hvem som kontakter hjelpelinjene, og hvordan hjelpelinjene veileder voldsutsatte.

De anonymiserte chatteloggene NKVTS mottar, vil lagres i henhold til lovens krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (se Tjenester for Sensitive Data (TSD) – Universitetet i Oslo (uio.no). Det er kun forskningsgruppa ved NKVTS som har tilgang til chatteloggene. 

Lovverk

VO-linjen har taushetsplikt, og avvergeplikt etter straffeloven § 196.

 

 

Ved bruk av Vold- og overgrepslinjen tjenester samtykker jeg med dette til vilkårene i brukeravtalen.

Du som chatter med VO-linjen har anledning til å reservere deg mot at din chattelogg brukes til forskning. Det gjør du før du åpner en chattesamtale med oss.