Er jeg i et voldelig forhold?

Et voldelig forhold kan være vanskelig og krevende å bryte ut av, og mange trenger hjelp for å klare det. VO-linjen er her for å hjelpe deg.

Utfordrende å gjenkjenne vold

Er jeg i et voldelig forhold? Det kan være utfordrende å gjenkjenne vold i et parforhold, siden mange ofte opplever at volden bygger seg opp over tid. Her kan du lese om noen tegn som kan tyde på en usunn relasjon, og hvilke varsellamper du kan være oppmerksom på.

Psykisk vold

Opplever du over tid at partneren din har negative eller fiendtlige holdninger mot deg som gir deg en følelse av frykt, skyld, skam, fortvilelse eller en grunnleggende følelse av å ikke være ønsket eller elsket? Det er dessverre ikke uvanlig og kan være tegn på psykisk vold. Psykisk vold omfatter alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, uten at det er fysisk. Det er imidlertid ikke alltid lett å vite hvor grensene går, og det er lett å bli usikker på om det du opplever er normalt eller ikke.

Hvis du har mistanke om at du er utsatt for psykisk vold, og kjenner igjen flere av punktene i listen under, kan det være lurt å snakke med noen.

Partneren din reagerer ofte med å bli sint eller taus når du sier eller gjør noe som ikke faller i smak.

 • Du føler deg forpliktet til å informere partneren din om hvor du er, og hvem du er sammen med til enhver tid.
 • Partneren din gjør ofte narr av meningene og følelsene dine.
 • Du blir ofte usikker på partneren din fordi hen skifter fra å være sjarmerende til å bli rasende, uten forvarsel.
 • Partneren din er sjalu, og hen forsøker å overbevise deg om at det er best for deg å ta avstand fra venner og familie.
 • Partneren din tar sjeldent ansvar for sine egne problemer og skylder gjerne på deg.
 • Du føler du må trå forsiktig og tenker nøye gjennom hvordan du kan unngå å irritere partneren din.
 • Du føler deg ofte forvirret og lei deg etter at du har tilbragt tid med partneren din.
 • Partneren kommer ofte med trusler mot deg for å unngå at du skal forlate hen.
 • Partneren din beskylder deg for å flørte med andre.
 • Partneren din hindrer deg fra å gjøre ting du selv ønsker å gjøre.
 • Partneren din tar kontroll over telefonen din.
 • Partneren din sårer deg med vilje.
 • Du føler deg kontrollert eller overvåket.
 • Du er ofte redd.

Fysisk vold

Fysisk vold er all vold som innebærer fysisk kontakt, slik som spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, dytting, risting og kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold.

Hvis du opplever ett eller flere av punktene på listen under, er det alvorlig og du bør snakke med noen som kan gi deg råd, veiledning og hjelp til å komme deg ut av situasjonen.

 • Partneren din sparker, slår eller lugger deg.
 • Partneren din biter, klorer eller rister deg.
 • Partneren din dytter deg, holder deg fast eller tar kvelertak på deg.
 • Partneren din sperrer deg inne eller isolerer deg fra omverdenen.

Seksuell vold

Opplever du at seksuelle handlinger blir utført mot deg, uten at du gir eller er i stand til å gi ditt samtykke, kalles dette overgrep. Seksuell vold omfatter fysisk og/eller psykisk krenkelse av din seksuelle integritet. Seksuell vold medfører ofte vonde tanker og følelser – som skam, skyld, redsel og fortvilelse.

Hvis du har opplevd eller opplever ett eller flere av punktene på listen under bør du snakke med noen som kan gi deg råd, veiledning og hjelp til å komme deg ut av situasjonen.

 • Partneren din utfører seksuelle handlinger på deg mot ditt samtykke.
 • Partneren din tvinger deg gjennom ord eller fysisk makt til å gjøre seksuelle handlinger med hen uten ditt samtykke.
 • Partneren din tar intime bilder eller video av deg uten ditt samtykke.
Trenger du noen å snakke med? VO-linjen lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt anonymt. Helt gratis.