under 18

For deg under 18 som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner, finnes det en rekke tilbud.

Alarmtelefonen for barn og unge

Tlf: 116111
116111.no

Jentevakta Trondheim og Tromsø

En landsdekkende telefon, chat og eposttjeneste for unge jenter. Åpent kveldstid.

Tlf: 73 52 10 00 (Mandag og onsdag)
Tlf: 77 63 32 65 (Tirsdag og torsdag)

jentevakta.no
mail@jentevakta.no

Røde Kors telefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tlf: 815 55 201
rodekors.no/tvangsekteskap

Landsdekkende telefon for Incest – og seksuelt misbrukte

Tlf: 800 57 000
incest80057000.no