under 18

Om du er under 18 år og opplever vold eller overgrep i nære relasjoner finnes det ulike steder du kan ta kontakt.

Unge relasjoner

Chat: https://www.ungerelasjoner.no/  (mandag og onsdag)

Alarmtelefonen for barn og unge

Tlf: 116111
116111.no

Jentevakta Trondheim og Tromsø

En landsdekkende telefon, chat og eposttjeneste for unge jenter. Åpent kveldstid.

Tlf: 73 52 10 00 (Mandag og onsdag)
Tlf: 77 63 32 65 (Tirsdag og torsdag)
jentevakta.no
mail@jentevakta.no

Røde Kors telefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Tlf: 815 55 201
rodekorstelefonen.no

Landsdekkende telefon for Incest – og seksuelt misbrukte

Tlf: 800 57 000
incest80057000.no

Kors på halsen

Tlf: 800 333 21 (har også chattjeneste)
korspaahalsen.rodekors.no

Snakk om Psyken

snakkompsyken.no