Hva er et seksuelt overgrep?

«Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep» (Nok. Norge)

Begreper som seksuelt overgrep, seksuell vold og voldtekt overlapper hverandre i stor grad, og det kan være utfordrende å angi tydelige definisjoner. VO-linjen får ofte henvendelser fra mennesker som ønsker svar på hva de forskjellige begrepene betyr. Derfor ønsker vi å bidra med noen beskrivelser, som forhåpentligvis kan føre til at flere av dere som har opplevd eller opplever dette, oppsøker hjelp!

Likevel er det viktig for oss å presisere at man trenger ikke definere hva man har opplevd, for å ta kontakt med VO-linjen. 

Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter.

Det er ikke slik at paragrafer i straffeloven eller anmeldelse for øvrig må være i fokus i samtale med VO-linjen. Vår oppgave er å lytte og gi deg støtte. For noen er det viktig å anmelde, og for andre oppleves det som en belastning. Likevel kan beskrivelsene under være med på å gi en forståelse av hva et seksuelt overgrep kan være.  

Det finnes flere former for seksuelle overgrep. I straffeloven skilles det mellom tre former for seksuelle overgrep: seksuelt krenkende adferd, seksuell handling og seksuell omgang.   

Seksuelt krenkende atferd betyr at noen har oppført seg seksuelt uanstendig mot deg, for eksempel på gaten eller i sosiale medier. Det kan være seksuell ordbruk som du ikke har samtykket til, eller at noen sender deg bilder eller videoer med seksuelt innhold uten at du har bedt om det.  

Seksuell handling omfatter mindre alvorlige krenkelser, som er gjort med vilje mot noen som ikke samtykker til det. Har du opplevd at noen beføler deg på rumpa eller brystene når du er på dansegulvet på et utsted? Det er en seksuell handling.  

Seksuell omgang er et juridisk begrep for visse alvorlige seksuallovbrudd, som omfatter samleie, men også samleieliknende forhold. I straffeloven defineres voldtekt som at en person skaffer seg seksuell omgang med vold eller truende atferd, eller at den utsatte er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. De fleste voldtekter blir begått av en person den utsatte kjenner. Det kan være en bekjent, kjæreste eller en på arbeidsplassen. Forsøk på voldtekt er også straffbart.  

Har du opplevd noe av det som blir beskrevet ovenfor? Snakk med en god venn, eller noen andre du føler deg trygg på. Det finnes også mange tilgjengelige hjelpeinstanser.  

Vi vet at vold i nære relasjoner kan være vanskelig å snakke om. Mange opplever at terskelen er enda høyere ved seksuell vold, da seksuell vold kan oppleves som mer intimt og nært. Det er både forståelig og normalt at man kan kjenne på følelser som skyld og skam. VO-linjen vil gjerne bistå. Du kan ta kontakt med oss helt anonymt, hele døgnet, på telefon 116 006 eller via chat mandag til fredag kl. 09.00 – 20.00. Vi lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Helt gratis.