venner og familie

Har du en ekkel følelse av at ting ikke er som det burde være hos noen du kjenner? Ta kontakt som pårørende. Du kan gjøre en stor forskjell.

Hva kan du gjøre?

Vold og overgrep berører ikke bare den som er utsatt for vold og overgrep, men også dere som er familie, venner og kolleger.

Å mistenke eller vite at noen du kjenner er utsatt for vold kan skape uro og frustrasjon. De fleste er opptatt av hvordan man kan støtte og hjelpe den voldsutsatte best mulig.

Her er 4 gode råd til deg som er pårørende, venn eller kollega:

1. Lytt til den som er voldsutsatt, og ikke still spørsmål til det vedkommende forteller deg. Den som utsettes for vold kjenner ofte på skam og skyld. Slike følelser forsterkes dersom du stiller spørsmål ved vedkommendes handlinger og har en “hva var det jeg sa”-holdning.

2. Vær tydelig på at du stiller opp selv om vedkommende fortsetter relasjonen med voldsutøver. Gi klar beskjed om at du kommer til å stille opp når vedkommende trenger hjelp.

3. Bryt isoleringen. Fortsett å ta kontakt selv om den som er utsatt for vold eller overgrep er avvisende når du tar kontakt.

4. Du er velkommen til å ringe Vold- og overgrepslinjen for støtte, råd og veiledning. Vi har åpent døgnet rundt og du kan ringe oss uansett hvor du bor i Norge. Samtalen er gratis.

Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt.
Helt gratis.