VO-linjen tolker kunst i Vigelandsparken

En fersk undersøkelse viser at én av ti kjenner noen som har blitt utsatt for vold i julen. VO-linjen tar i bruk Vigelandsparken for å skape oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner.

Julie Haatuft, prosjektleder i Vold- og overgrepslinjen, sier resultatene fra undersøkelsen er triste, men ikke overraskende. Blant annet fordi hun vet at vold i nære relasjoner øker i høytider, som følge av blant annet høyere alkoholinntak og fordi man er tett på hverandre. Med slik kunnskap, er det desto viktigere at man vet hvor man kan få hjelp, sier hun.

Dessverre viser undersøkelsen at hele 38 prosent ikke vet hvor de skal henvende seg om de selv, eller noen de kjenner, utsettes for vold.

– Dette er urovekkende, og noe vi i hjelpeapparatet må ta på alvor. Det er viktig å få frem at VO-linjen er for alle. Både for deg som selv er utsatt og for deg som pårørende. Vi er der for å lytte til dine utfordringer, svare på spørsmål, gi råd og veiledning, sier Haatuft.

Tolker skulpturene i Vigelandsparken

For å skape oppmerksomhet rundt problematikken tolkes skulpturene i selveste Vigelandsparken. Gustav Vigeland sa selv at Vigelandsparken er en skildring av livet – som det alltid vil være. Haatuft sier at Vigeland ønsket at kunsten skulle tolkes fritt.

– Når vi tok noen av skulpturene i nærmere øyesyn, så vi mye vi ikke har sett før. Det vi ser er blant annet vold i nære relasjoner. Derfor har vi satt plaketter på de ulike skulpturene som beskriver situasjonen de kunne befunnet seg i en voldssammenheng, sier hun.

I tillegg til plakettene i selve parken har vi også tatt bilder og film av skulpturene til en landsdekkende kampanje som vil gå i sosiale medier gjennom hele jula.

Vold i nære relasjoner øker i kriser

Julie Haatuft sier at volden i nære relasjoner forverrer seg i krisetider. Fra hele verden har vi sett rapporter om at vold i nære relasjoner øker som følge av pandemien og smitteverntiltakene med isolering i hjemmet.

– Temaet vi nå ønsker å belyse er relevant langt utover julen. Vi er i en krise der mange opplever store bekymringer og usikkerhet. I tillegg er den allmenne bevegelsesfriheten sterkt redusert. Noe som i mange hjem kan føre til økt konfliktnivå, aggresjon og vold. Det er derfor viktigere enn noen gang å følge med på hva som skjer rundt deg. Meld ifra hvis du mistenker noe, avslutter Haatuft.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1007 respondenter av YouGov på vegne av Vold- og overgrepslinjen i tidsrommet 8. til 13. desember 2021.

Blir du, eller mistenker du at noen du kjenner, blir utsatt for vold i nære relasjoner? Ring VO-linjen på 116 006 eller chat på volinjen.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Julie Haatuft, prosjektleder Vold- og overgrepslinjen, Krisesentersekretariatet.
Telefon: +47 47 90 14 41
E-post: jh@krisesenter.com