VO-linjen tolker kunst i Vigelandsparken

Hvert år blir opp mot 150 000 mennesker utsatt for vold i nære relasjoner i Norge. Hver tiende kvinne har minst én gang i livet vært utsatt for voldtekt. Vold i nære relasjoner er et alvorlig folkehelseproblem, som angår oss alle.

Det er for mange et utfordrende og ubehagelig tema å snakke om, både for utsatte, pårørende og for de med mindre kjennskap til det. VO-linjen tar derfor i bruk Vigelandsparken, for å skape oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner. Målet er å vise ulike nyanser av vold i nære relasjoner, og bidra til at flere oppsøker hjelp.

En undersøkelse fra 2021 viser dessverre at hele 38 prosent ikke vet hvor de skal henvende seg om de selv, eller noen de kjenner utsettes for vold.

– Dette er urovekkende, og noe vi i hjelpeapparatet må ta på alvor, sier Julie Haatuft, prosjektleder i VO-linjen. Videre sier Haatuft at det er viktig å understreke at VO-linjen er for alle. Både for deg som selv er utsatt og for deg som pårørende. Vi er her for å lytte til dine utfordringer, svare på spørsmål og gi deg veiledning.

Tolker skulpturene i Vigelandsparken

For å skape oppmerksomhet rundt problematikken tolkes skulpturene i selveste Vigelandsparken. Gustav Vigeland sa selv at Vigelandsparken er en skildring av livet – som det alltid vil være. Haatuft sier at Vigeland ønsket at kunsten skulle tolkes fritt.

– Når vi tok noen av skulpturene i nærmere øyesyn, så vi mye vi ikke har sett før. Det vi ser er blant annet vold i nære relasjoner. Derfor har vi hengt opp plakater på ulike skulpturer som beskriver situasjoner de kunne befunnet seg i, sett i en voldssammenheng, sier hun.

I tillegg til plakatene i selve parken har vi tatt bilder og videoer av skulpturene, som brukes i en landsdekkende kampanje. Kampanjen gikk gjennom julen 2021, og fortsetter inn i 2022.

Vold i nære relasjoner øker i kriser

Julie Haatuft sier at vold i nære relasjoner forverres i krisetider. Rapporter fra hele verden viser økning av vold i nære relasjoner, som følge av koronapandemien. Mange har lenge levd isolert i eget hjem, med utrygge rammer. I tillegg opplever mange store bekymringer og usikkerheter, som kan føre til økt konfliktnivå, aggresjon og vold.

Selv om samfunnet omsider finner tilbake til normalen, er det alltid viktig å følge med på det som skjer rundt oss. Meld ifra hvis du mistenker noe, avslutter Haatuft.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført blant 1007 respondenter av YouGov på vegne av Vold- og overgrepslinjen i tidsrommet 8. til 13. desember 2021.

Blir du, eller mistenker du at noen du kjenner, blir utsatt for vold i nære relasjoner? Ring VO-linjen på 116 006 eller chat på volinjen.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Julie Haatuft, prosjektleder Vold- og overgrepslinjen, Krisesentersekretariatet.
Telefon: +47 47 90 14 41
E-post: jh@krisesenter.com