Bli med å spre VOrdet!

Vil du bidra til at flere voldsutsatte får informasjon om hvor det finnes hjelp?

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. I Norge utsettes opptil 150.000 personer årlig for vold i nære relasjoner, ifølge nasjonal forskning. Det er også flere indikasjoner som tilsier at mørketallene er store. Vi jobber for å minske mørketallene, slik at flere voldsutsatte får støtte, hjelp og oppfølging.

For å kunne benytte et hjelpetilbud som VO-linjen, må man vite at det eksisterer. Derfor etterspør vi hjelp til å synliggjøre informasjon om VO-linjen rundt om i landet vårt. Bidra til å spre VOrdet – slik at flere vet hvor de kan henvende seg!

Hvordan kan jeg bidra? 

Aller først: Bestill en pakke her – helt gratis selvfølgelig!

Også: Heng opp en eller flere VO-plakater/klistremerker på arbeidsplassen, skolen, treningssenteret, ditt lokale legesenter eller på biblioteket. (med tillatelse)

Til sist: Ta et bilde og fortell oss hvor vi er synlige med #sammenmotvold. Takk for at du hjelper oss å spre VOrdet!

 

Hva inneholder pakken?

 

Takk for at du bidrar til synlighet!

Send oss gjerne et bilde av plakaten du henger opp, slik at vi kan dele i våre kanaler