om hjelpelinjen

Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Vi har åpent døgnet rundt og du kan ringe oss uansett hvor du bor i Norge. Du kan snakke med oss om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Vår oppgave er å lytte
og gi deg støtte.

Ring oss på Vold- og overgrepslinjen 116 006.  Vi som svarer hjelpelinjen jobber daglig med disse spørsmålene og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.

Vår oppgave er å lytte og gi deg hjelp, slik at du kan forandre din situasjon og komme deg videre, enten det er et enkelt tilfelle av vold eller gjentatte tilfeller av vold. Voldsutøveren kan være din partner eller noen annen du kjenner. Det kan også være noen du ikke kjenner fra før.

Dersom du ønsker det, kan vi informere om ulike hjelpetilbud der du bor.

Vi kan også foreslå forskjellige alternativer til hjelp, blant annet krisesenter, overgrepsmottak eller senter mot seksuelle overgrep. Vi har oversikt over hva de ulike hjelpetiltakene tilbyr av tjenester, som terapi eller støttesamtaler, om de har kunnskap om vold i samkjønnede relasjoner, og om virksomhetene tar imot voldsutsatte kvinner eller har tilbud til barn.

Hjelpelinjen er også for deg som jobber i hjelpeapparatet, eller er familie, venn eller kollega til en som er voldsutsatt.

Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt.
Helt gratis.