brukeravtale for Vold og overgrepslinjen (VO-linjen)

VO-linjens brukeravtale gjelder for chat og telefon. Når du benytter deg av VO-linjens tjenester, aksepterer du vilkårene i denne avtalen.
VO-linjen er en hjelpelinje for deg over 18 år. Er du under 18 år anbefaler vi deg å ta kontakt med en av hjelpelinjene oppført her.

Når du kontakter VO-linjen, er du helt anonym. Vi får ikke noen annen informasjon om deg enn den du selv velger å oppgi i samtalen.

Ansatte som besvarer chat og telefon har taushetsplikt, og er bundet av personvernreglene.

bruk av tjenestene

VO-linjen fraskriver seg ethvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og/eller internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

VO-linjen fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjepersons handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

lagring, bruk og sletting av opplysninger

Internettrafikken i chatteprogrammet er kryptert og chattesamtalene lagres på en sikker og kryptert server. Alle chattesamtaler slettes automatisk etter 72 timer. I tilfeller der VO-linjens avvergeplikt utløses gjennom straffeloven §196, vil imidlertid chattesamtalen først slettes etter at saken er avsluttet.

I noen få tilfeller vil VO-linjen ta ut samtalelogger fra chat som kan anvendes til opplæring. Dersom vi gjør dette blir samtaleloggen helt anonymisert før den lagres, og det vil kun være til intern bruk.

lovverk

VO-linjen har taushetsplikt, og avvergeplikt etter straffeloven § 196.

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§196

Ved bruk av Vold og overgrepslinjen tjenester samtykker jeg med dette til vilkårene i brukeravtalen.