årrapport 2019
Vold- og overgrepslinjen 116 006 – oppstart og første år.