En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Helt anonymt.
Helt gratis.
spørsmål og svar
Bør jeg søke hjelp?

Ring oss hvis du opplever at en du står nær får deg til å føle deg redd, gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker eller snakker nedsettende om deg.

Det er ikke alltid så enkelt å se og forstå situasjonen når du er midt i den, og det er mange som bruker tid på å erkjenne for seg selv at man blir eller har blitt utsatt for vold. Da kan det være godt å ha noen å snakke med.

Selv om du er usikker på om det er vold du opplever eller har opplevd, kan du ta kontakt med Vold- og overgrepslinjen. At det er lenge siden du opplevde vold, må ikke hindre deg fra å oppsøke hjelp hvis det fortsatt plager deg. Å snakke om det kan hjelpe deg til å sette ord på tanker og følelser om hendelsen.

Husk at det er aldri din skyld. Likevel er skyldfølelse en vanlig reaksjon på vold.

Når kan jeg ringe?

Du kan ringe oss når du vil. Hjelpelinjen er døgnåpen, og du kan være anonym.

Ring oss hvis du er usikker på om det er vold eller overgrep du opplever eller har opplevd.

Ring hvis du blir slått eller opplever trusler om vold.

Ring hvis du blir eller har blitt misbrukt seksuelt.

Du kan også ringe oss hvis du kjenner noen som blir utsatt for vold.

Er psykisk vold like skadelig som fysisk vold?

Det finnes ingen fasit på hvilken type vold som gir hvilke reaksjoner, men for noen oppleves ettervirkningene av psykisk vold som verre enn etter fysisk vold. Psykisk vold leder ofte til at man flytter grensene for hva man aksepterer å bli utsatt for.

Psykisk vold skader selvbildet. Å bli utsatt for psykisk vold gir en følelse av å være liten, skyldig, mindreverdig, redd og trist.

Andre vanlige reaksjoner kan være angst og frykt, skam, søvnforstyrrelser, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker, kroppslige plager og følelse av isolasjon og ensomhet.

Hva skjer når jeg ringer?

Når du ringer til oss får du snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg.

Vi lytter og gir deg støtte.

Dersom du ønsker det, kan vi gi deg råd om veien videre og informere om hvilke hjelpetilbud som finnes der du bor.

Det er aldri din feil.
Det er aldri for sent.
Det er alltid hjelp å få.
familie og venner
Har du en ekkel følelse av at ting ikke er som det burde være hos noen du kjenner?
Ta kontakt som pårørende.
Du kan gjøre en forskjell.
om hjelpelinjen
Vold- og overgrepslinjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
Vi har åpent døgnet rundt og du kan ringe oss uansett hvor du bor i Norge. Samtalen er anonym og gratis.